Контакт


Адреса

ул.Македонија бб, Палата “Лазар Поп Трајков”, кат 4, 1000 Скопје

Тел:

(02) 3244-670

Факс:

(02) 3244-671

E-mail:

khv@sec.gov.mk

Контактирајте Нè


Назив
Е-маил
Предмет
Содржина на коментар

Трансакциски сметки на КХВ

УНИ банка АД Скопје
240-010001582535
Тутунска банка АД Скопје
210-0444346201-73
Стопанска Банка АД Скопје
200-0000122022-04
Комерцијална Банка АД Скопје
300-0000020097-79
Капитал Банка АД Скопје
330-0700477004-65
ТТК Банка АД Скопје
290-1000000959-79
Централна Кооперативна Банка АД Скопје
320-1000023805-75
Халк Банка АД Скопје
270-0444346201-80
Стопанска Банка АД Битола
500-0000007383-91